ADMITERE CLASA A IX-A

ACTE NECESARE

-Anexa fișei de înscriere , eliberată de unitatea școlară de proveniență a candidatului

-Copie xerox a certificatului de naștere a candidatului

-Copie xerox a cărții de identitate a candidatului

-Aviz medical, cu specificația „Apt pentru efort fizic/Clinic sănătos”, eliberată cu maxim 10 zile înainte de înscriere

-Un dosar de carton cu șină

*Aplicația informatică nu permite înscrierea pentru probele de aptitudini la mai multe unități de învățământ*

Calendarul probelor de aptitudini pentru admiterea în clasa a IX-a

11-13 mai 2022-Eliberarea/transmiterea anexelor fișelor de înscriere pentru elevi sau absolvenți

16-17 mai 2022-Înscrierea pentru probele de aptitudini

18-20 mai 2022-Desfășurarea probelor de aptitudini

23 mai 2022-Comunicarea rezultatelor la probele de aptitudini

Bulevardul George Enescu 26A, 720232

0230524931

lps.suceava@gmail.com

www.lps-suceava.ro