ANUNȚ ADMITERE

IMPORTANT !

Dosarele elevilor admiși la clasa a IX-a se depun în perioada 15 -20 iulie la secretariatul liceului si va conține:

 – foaie matricolă

– adeverința cu media de admitere de la școala de proveniență

– vaccinări

– copie certificat de naștere elev

– copie buletin elev

– copie buletinele părinților