Clasa a V-a

  1. Perioada de înscriere îm clasa a V-a la  LPS Suceava se va face în perioada 12-16 iulie 2021, zilnic la secretariatul şcolii în intervalul orar 10,00-14,00
  2. Există cerere tip de înscriere la secretariatul şcolii  
  3. Documente necesare pentru  înscriere :
  4. copie a certificatului de naştere al elevului candidat,
  5. copie a cărţii de identitate a părinţilor/ turorilor legali
  6. adeverință /certificat  medical : ,,clinic sănătos, apt pentru efort fizic” de la medicul de familie + adeverință vaccinări
  7. Probele de aptitudini se vor desfăşura în perioada 19-22 iulie 2021 după un program ce va fi anunţat la avizierul școlii sau pe site-ul școlii www.lps-suceava.ro
  8. Probele de admitere în clasa a V-a se susţin în conformitate cu  regulamentul/procedura operaţională privind organizarea probei, elaborat/e la nivelul unităţii de învăţământ  

Liceul cu Program Sportiv Suceava