CRITERII SPECIFICE DE DEPARTAJARE ÎN VEDEREA DERULĂRII OPTIME A PROCESULUI DE ÎNSCRIERE A COPIILOR ÎN CLASA PREGĂTITOARE, AN ȘCOLAR 2024/2025